Info Movies

Butt Attack Punisher Girl Gautaman: The Birth of Gautaman

Butt Attack Punisher Girl Gautaman: The Birth of Gautaman (1994)

Director:
Iku Suzuki
Actors:
Yuri Shiratori, Miki Itô, Tomokazu Seki, Ken'ichi Ogata, Kôji Totani, Kinryû Arimoto, Akiko Yajima, Tsutomu Kashiwakura, Tomohiro Nishimura, Ryûzaburô
Genres:
Animation, Comedy
Production Co:
Animate Film, Hero, Movic
Country:
Japan
Duration:
45min
Views:
89
7.5
Loading...
Movie box